Kompanija Eudora d.o.o. posluje od 2005. godine i sjedište kompanije je u Sarajevu.

Kompanija je specijalizovana za izvođenje radova na objektima kao što su: administrativno-poslovne zgrade, hoteli, trgovački centri, banke, industrijski objekti, ambasade, bolnice, škole, vjerski objekti, stambeno-poslovni objekti itd.

Osnovna oblast u kojoj djeluje naša firma je distribucija i instalacija sistema slabe struje kao što su sistem video nadzora, intercom i interfon sistemi, sistemi telefonije, sistemi lokalne računarske mreže i slično.

Najveći dio posla izvršavamo u Bosni i Hercegovini, ali smo učestvovali i na projektima u zemljama regiona.

Tokom poslovanja firma Eudora d.o.o. posluje direktno sa investitorom ili svoje usluge nudi i izvršava preko svojih partnera – elektroinstalacionih, građevinskih i drugih firmi.

Ugrađujući opremu velikih svjetskih proizvođača držimo korak sa novim tehničkim trendovima i dostignućima.

Stručnost, pouzdanost i efikasnost kod obavljanja posla opredjelila je mnoge firme da postanu i ostanu korisnici naših usluga.

Tokom rada postoji stalna briga za okoliš, te se svi radni procesi obavljaju u skladu sa Zakonom i važećom propisima koji se odnose na zaštitu okoliša.