Kontakt informacije:

Eudora d.o.o. Sarajevo
Kemala Kapetanovića br15.
71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
ID broj 4201053560008
PDV broj 201053560008

EUDORA BIH Sarajevo

Tel: ++387 33 71 33 80
Mob: ++387 61 20 21 12
Fax:++387 33 71 33 82

Kako do nas?